23.05.2018

385 млн. деца живеят в крайна мизерия и бедност

В райони на Африка и Азия семейства живеят с под два долара на ден, а у нас над половин милион са тези деца

Още

Горещи