24.05.2018

Оптимизират издаването на удостоверения с поръчка от 470 хиляди лева

  Администрацията на Министерския съвет обяви обществена поръчка, която да осигури оптимизиране при издаването на удостоверения от и за администрацията. Прогнозната стойност на поръчката е 470 833 лв., без ДДС. С парите ще се осигури и надграждане на Интегрираната информационна система за държавната администрация. Средствата са осигурени от бюджета на европейската програма “Добро управление”, пише БГНЕС. Ако досега е трябвало да получите удостоверение или служебна бележка от дадена администрация, за да я представите пред друга, то след изпълнението на проекта това трябва да се превърне във вътрешноадминистративна услуга, т.е. информацията автоматично ще се предава между двете институции. “Дейността предвижда извършване на надграждане на специализираните системи в администрациите и интегрирането им със системата RegiX - платформа, която осигурява достъп до ключови регистри на информационни системи, обслужващи администрациите”, става ясно от документацията към заданието. В RegiX са интегрирани над 60 регистъра на администрациите. Очакванията на възложителя са дейността да се извърши до седем месеца след сключването на договора. По втората обособена позиция – изпълнителят ще трябва да идентифицира текущото положение на Административния регистър, Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията и на Списъка с унифицираните наименования на административните услуги. Следва да се изпълнят дейности по оптимизиране и разширяване на архитектурата на системата за срок от осем месеца. Обект на обучение ще бъдат и 560 потребителя на информационната система на държавната администрация. Оферти за участие в обществената поръчка ще се приемат до 26 октомври.

Още

Горещи