23.10.2016

Лукарски: Машиностроенето с 10% ръст на година (Всичко за дебата)

Докато в годините на прехода се жалехме, без програми и планове, без патос, машиностроенето като отрасъл тихо и невидимо направи 10% ръст на годината. Това е един от моторите на българската икономика. Така главният редактор на „24 часа“ Борислав Зюмбюлев откри дискусията „Машиностроене – тихият възход“ в „София хотел Балкан“.

Още

Лукарски: България е трета по привлекателност за индустриални инвестиции, машиностроенето с 10% ръст на година

Докато в годините на прехода се жалехме, без програми и планове, без патос, машиностроенето като отрасъл тихо и невидимо направи 10% ръст на годината. Това е един от моторите на българската икономика. Така главният редактор на „24 часа“ Борислав Зюмбюлев откри дискусията „Машиностроене – тихият възход“ в „София хотел Балкан“.

Нова кампания на „24 часа“ започва с дебат за машиностроенето

„Медийна група България“, която издава вестник „24 часа“ и редица други издания, стартира кампанията „Новата БГ икономика“. Първото събитие, организирано в рамките на кампанията, е дебатът за машиностроенето, който ще се състои на 4 октомври от 11 часа в зала „Роял“ на „София хотел Балкан“ (бивш „Шератон“). Негов съорганизатор е списание .

На младежка трудова борса в Русе бяха обявени 251 работни места

Специализирана трудова борса, насочена към заетост на младежи в различни области на местната икономика, се проведе днес, 20 октомври 2016 г., във Военния клуб в град Русе. Тя бе организирана от Агенцията по заетостта и дирекция „Бюро по труда”-Русе, в съответствие с Националния план за действие по заетостта 2016. Двадесет работодатели представиха дейността на фирмите си. Те обявиха общо 251 свободни работни места предимно в сферата на производството на компоненти за автомобилостроенето и машиностроенето, химическата промишленост, търговията, хо...

Ръст в машиностроителният сектор за миналата година

  През 2015 г. машиностроителният сектор е произвел 5% от обема на индустриалното производство в страната и е създал около 7.6% от добавената стойност в индустрията. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри дискусия на тема „Машиностроене“, съобщи БГНЕС. Лукарски изтъкна, че развитието на машиностроителния сектор е от голяма важност за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и на заетостта. Лукарски посочи, че Индексът на промишленото производство и този на оборота в бранша през 2015 г. са се повишили съответно с 0.8% и 4%. "Произведената продукция от предприятията е на обща стойност 2.47 млрд. лв., а оборотът на външните пазари на производството на машини възлиза на 1.83 млрд. лв. и постига увеличение с 3%.", каза още той. По думите му на вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 841 млн. лв., като увеличението е 4%. Министърът на икономиката обяви, че за последните 7 години машиностроенето отбелязва и значително увеличение на експорта. "За периода 2008-2015 г. износът на машини от България нарасна с цели 64%, като само за 2015 г. износът на продукция в сектора е нараснал с 4.1% и заема 7% от общия експорт на страната, допълни той. Лукарски бе категоричен, че съживяването на производството в сектора се е отразило и върху динамиката на вноса, който през 2015 г. е нараснал с 6%, като делът на вноса на машини възлиза на 9.3% от общия внос в страната. По думите му от миналата година е факт и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е определила секторите с най-голям потенциал за развитие на иновациите в България, сред които е и машиностроителния сектор. Според министъра иновациите, образованието и научните изследвания имат огромен потенциал да бъдат полезни на индустрията и да бъдат движеща сила за нейното развитие. Той призова бизнеса да бъде по-активен в тази посока и да влага повече средства в развойна дейност. Лукарски открои автомобилното производство като особено динамично развиващ се сектор от машиностроенето, като изтъкна, че привлича значителни чуждестранни инвестиции в България, разполага с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. „Показателно е, че само за периода януари 2004 г. – октомври 2016 г. по ЗНИ са сертифицирани дванадесет проекта в автомобилостроенето с общ размер на инвестициите от 654.8 млн. лв. и предвиждащи разкриване на над 7130 нови работни места“, заяви той. Икономическият министър отбеляза и много добрата референция за условията за инвестиции в България и отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 2015), като в топ 10 България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място). Друг отрасъл, който отбелязва значителен ръст на продукцията и износа е отбранителната индустрия, отбеляза Лукарски. Той посочи, че Министерството на икономиката се стреми да поддържа постоянен диалог и партньорство с дружествата от сектора, оценявайки значението й за сигурността и отбраната и за икономиката на страната ни“. Лукарски информира, че през последните две години реализираният износ и производство на продукти, свързани с отбраната от български дружества отбелязват ръст от над 60%. Основни фактори за тези резултати са по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата и разширяването на кръга на потенциалните купувачи, активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори, доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови и конкурентноспособни продукти.

Износът на отбранителната индустрия бележи над 60% ръст за две години

Липсата на квалифицирани кадри е едно от най-големите предизвикателства в машиностроенето

Любомир Станиславов: Автомобилостроенето е най-бързо развиващата се индустрия

Автомобилостроенето е най-бързо развиващата се индустрия в България, в нея са заети 35 хил. души, а в следващите две години техният брой ще се удвои, заяви Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Аутомотив клъстер „България“ на дискусията за бъдещето на машиностроенето, която организират списание „.BG“ и „24 часа“.