28.10.2016

Услугата за дигитални разплащания Masterpass скоро и в България

От думи на Джордж Саймън, президент на Mastercard за Централна и Източна Европа, става ясно, че услугата за дигитални разплащания Masterpass скоро ще бъде пусната в България, Австрия, Хърватия, Сърбия и Словения, след като вече е налична в Чехия, Унгария, Израел, Румъния и Словакия. Masterpass работеше само с онлайн разплащания ...

Още

Поредно понижение на производствените цени в България през септември на годишна база

Производствените цени в България се повишават през септември спрямо месец по-рано, но бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) нараства с 0,5% спрямо август, когато се понижи с 0,3 на сто. Повишение на цените се наблюдава в добивната промишленост - с 2,1% и в преработващата промишленост – с 0,6%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ е отчетено понижение с 0,2 на сто. На годишна база общият индекс на производствените цени в страната намалява през септември с 2,0% след спад с 2,7% през август, като цените в добивната промишленост се понижават с 1,9%, в преработващата промишленост – с 0,9% и при производството и при разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ – спад с цели 5,5 на сто. Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през деветия месец на 2016 година е с 0,2% над равнището от август, когато беше отчетено понижение с 0,2% и регистрира спад с 2,4% на годишна база (спрямо септември 2015) след понижение с 2,7% през предходния месец. По-рано този месец НСИ оповести доклад, според който инфлацията (потребителските цени, или индекса CPI) в България се понижи през септември с 0,5% спрямо август и регистрира спад на годишна база с 0,6 на сто. Днешните данни за производствените цени все още не са предпоставка за по-трайно измъкване на българската икономика от дефлацията и стагфлацията, в която тя се намира от октомври 2015 година насам.

Бъчварова категорична: Гюленистите не са искали закрила от България

Въпросните лица са влезли на територията на страната ни незаконно. Имали са редовни лични документи и са били обявени за сирийци. Целта на групата е била Западна Европа и никой от тях не е обяснил, че бяга от Турция по политически причини. Така вътрешният министър Румяна Бъч

НСИ отчита известно влошаване на стопанската конюнктура в България през октомври

Общият показател на бизнес климата в България се понижава през октомври с 1,3 пункта, отстъпвайки слабо за пореден месец от 8-годишния връх на показателя, достигнат през юни, показват резултати от последно проучване на Националния статистически институт (НСИ). Влошаване на стопанската конюнктура е регистрирано в промишлеността и търговията на дребно, стагнация в строителството и подобрение на съответния показател единствено в сектора на услугите. Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, спад с цели 4,4 пункта през октомври (спрямо септември, когато нарасна с 1 пункт) в резултат на по-резервираните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на техните предприятия. По тяхно мнение има и по-неблагоприятни прогнози относно износа и производствената активност през следващите три месеца. Основната пречка, затрудняваща развитието на този отрасъл, продължава да бъде свързана с несигурната икономическа среда, посочена от 46,1% от анкетираните промишления мениджъри. По отношение на продажните цени в промишлеността, преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца, показва проучването на НСИ.                                                                                            Графика на общия индекс за бизнес климата в България През септември показателят "бизнес климат в строителството" остава приблизително на равнището си от септември, когато нарасна с 1,4 пункта. Според строителните предприемачи настоящото активност в сектора се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Леко влошаване отбелязват и техните очаквания за новите поръчки през следващите шест месец. Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията в този сектор, продължава да бъде свързан с несигурната икономическа среда, следван от конкуренцията в бранша, макар че последната анкета на НСИ отчита известно намаление на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в строителството, по-голяма част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. Националната статистика отчита спад с 2,1 пункта през октомври на съставния показател "бизнес климат в търговията на дребно" (след повишение с 0,6 през септември) в резултат на изместване на оценките и очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на техните предприятия от "по-добро" км запазване на "същото ниво". Техните прогнози относно обема на продажбите и поръчките към доставчици през следващите три месеца са също по-умерени. Основните фактори, затрудняващи развитието на дейността в отрасъла, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда, По отношение на продажните цени в отрасъла, преобладаващите очаквания на търговците на дребно са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца. През септември съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" нараства с 4,4 пункта, заличавайки спада с 3,6 пункта през септември, като това повишение се дължи на подобрените оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на техните предприятия. Относно настоящото търсенето на услуги обаче, техните мнения са влошени, докато има подобрение при очакванията им за следващите три месеца. И тук конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основни фактори, затрудняващи развитието на бизнеса в този отрасъл. Относно продажните цени, преобладаващите очаквания на мениджърите в сектора на услугите са те да останат без промяна през следващите три месеца. Резултатите от последното проучване на НСИ показват известно отслабване на общия бизнес климат от неговия 8-годишен връх, достигнат през юни (най-високо ниво от края на 2008-а година), но въпреки това този индикатор продължава да задържа над неговото дългосрочно осреднено ниво.

Белград: ЕС да пусне бежанците през Гърция и България, не през нас

Белград има идея за промяна в политиката на ЕС по отношение на мигрантите. Според сръбският президент Томислав Николич Брюксел трябва да определи...

Николич: ЕС с лекота може да смени мигрантския маршрут през Гърция и България

Сърбия и по-нататък ще продължи да оказва поддръжка на мигрантите, докато за тях не се отвори път на територията на ЕС. Това заяви сръбският президент Томислав Николич в интервю за руския канал RT. „В момента в Сърбия има достатъчно ресурси, търпение и разбиране, за да се в

Добивът на природен газ в България с 40% ръст през август

Летният месец не успява да подкрепи производството на електроенергия в страната, сочат данните на НСИ