26.10.2016

Митовски: Филмите не подтикват към насилие. Обратното!

"Изкуството е за всички, но те трябва да могат да го разчитат"