25.10.2016

Учителските заплати се увеличават с 10%

За възнаграждения в образованието са предвидени допълнителни 126 млн. лв.