25.10.2016

Сливането на почивките – бич за бизнеса

Работодатели отписвали 3 месеца, работниците нямали сили