24.05.2018

Близо 3 милиона лева влага община Попово в обновяването на 9 сгради

Община Попово започна изпълнението на проект „Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради", в който ще бъдат вложени общо 2 781 594, 47 лева. Ще бъдат санирани девет обществени сгради - историческият музея в града, сградата на читалището, на полицията, на прокуратурата, две сгради на ОСновно училище „Св. Климент Охридски", на общинската администрация и на стола към нея, както и сградата на бившето помощно училище. За целта община Попово ще получи 1 929 822,30 лева като безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регио...

Още

Горещи