24.05.2018

Конкурс за детска рисунка „Аз и моят град"

В навечерието на празника на Сливен - 26 октомври, Димитровден, Община Сливен, в партньорство с Художествена галерия „Димитър Добрович", организира за 22-ри път традиционния конкурс за детска рисунка „Аз и моят град". Тази година мотото му е „Играй и танцувай в любимия град". Конкурсът се провежда във възрастови групи: деца до 7 години; І - ІІ клас; ІІІ - ІV клас; V - VІ клас; VІІ - VІІІ клас.Организаторите очакват  изработените рисунки в изложбена зала „Сирак Скитник" и зала „Добрович" /ларго/ в срок до 20 октомври 2016 г. Допустими за участие...

Още

Горещи