21.05.2018

Съветът на жените в бизнеса в България организира дискусионен форум

Съветът на жените в бизнеса в България организира дискусионен форум "Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика". Събитието се провежда под патронажа на председателя на Народното събрание. Представители на бизнеса, на политическите среди и на медиите, ще търсят отговорите на въпросите, свързани с подобряването на инвестиционния климат, с растежа на икономиката и с повишаването на качеството на живота у нас. Форумът ще се фокусира върху факторите за създаването на сигурна и устойчива икономическа и политическа среда и има за цел да се превърне в една от значимите инициативи, които ще обединят обществените лидери и водещите експерти, в името на стабилизирането на българската икономика.

Още

Горещи