25.05.2018

Банките с печалба от 1,04 млрд. лева

 Печалбата на банките в България е 1.04 млрд. лв. за периода от началото на годината до края на август. През самия осми месец на годината пък е продължила започналата по-рано тенденция за ръст на печалбата. За периода януари-август 2016 г. пък тя се е увеличила с 327 млн. лв. спрямо аналогичния период на 2015 г., показват данните на Българската народна банка (БНБ). През август банковата система у нас е увеличила също и активите си. Те са нараснали с 0.8% до 90.1 млрд. лв. В същото време банките са започнали да инвестират повече в ценни книжа, като вложенията растат с 1.2% или 147 млн. лв. Увеличава се с 1.1% и общият размер на депозитите, който вече достига 76.5 млрд. лв. През по-миналия месец БНБ отчита и леко намаление на пазарния дял на най-големите банки. Водещите 5 финансови институции у нас заемат 57.6% от пазара.

Още

Горещи