23.10.2016

Няколко факти за могъщата и безпощадна японска мафия Якудза

Надеждно скрита зад множество полулегални бизнес начинания, японската мафия Якудза представлява неизменна част от реалността.