26.10.2016

ОбС прие серия от решения, свързани с работата на Регионалното депо за отпадъци

Общински съвет - Плевен прие серия от решения, свързани с пуска в експлоатация на новото Регионално депо за отпадъци. Решенията касаят отчисленията, които Община Плевен внася ежемесечно към РИОСВ съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ и чл.20 от Наредба №7. „Към 24 август 2016 г. парите по тази сметка, внесени от Община Плевен, са общо в размер на 4 685 557,61 лв. Тези средства не можеха да се ползват преди пуска на Регионалното депо. На практика сега, с тази серия от решения, ние започваме поетапно възстановяване на тези ср...

Още

София подобрява класирането си в доклад за регионалното развитие

Политическите събития са основен източник на опасения за развитието на регионите начело с Brexit, политиката на управляващите в Полша и Турция и идващите избори

Обявиха конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Добрич

Министерството на образованието и науката обяви конкурс за началник на Регионалното управление на образованието в Добрич. Кандидатите трябва да притежават образователна степен магистър и да имат най-малко 5-годишен трудов стаж, придобит в области на дейност, свързани с организацията, контрола и управлението на предучилищното и училищно образование, както и опит на ръководна длъжност в областта на образованието. Крайният срок за подаване на документите е 27 октомври. Подборът ще се извърши чрез тест и интервю. РИО има нов началник, причините за ...

Страните от Азия договориха да засилят регионалното си партньорство

Идеята за засилване на регионалната интеграция бе предложена от тайландския премиер

ЕК: Регионалното неравенство в България остава голямо

Регионалното неравенство в България остава голямо, най-вече между Югоизточна България и останалата част на страната.Това се казва в доклад на Европейската комисия за оценка на програмите за кохезионна политика в периода 2007-2013 г.

Регионалното министерство ще санкционира общини, спъващи ВиК реформата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството няма надеждна информация за броя на изпълнените обекти по програмата за саниране в отделните общини. Това каза днес по време на годишната среща на местните власти в курорта Албена министър Лиляна Павлова. Днес тя участва в дискусия по темата "Градско развитие и устройство на територията", който е част от програмата на форума. Павлова даде пример с община, в която има санирани два блока, а в същото време в регистрите на...

Пътната агенция и регионалното министерство с нов подход към безопасността по пътищата

Нов подход към осигуряване на пътната безопасност осъществяват пътната агенция и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Това стана ясно на форум за строителството през 2017-та година, организиран от Камарата на строителите в България. Ще се инвестира повече в пътна безопасност, увери строителният министър Лиляна Павлова. Това ще се прави в партньорство с браншовите организации: От гледна точка на обезопасяване работим по наредби, с които да променим подхода и изискванията, ако щете и към пешеходните пътеки, към надписа "Погледни наляво" или "Погледни надясно". Фокусът е по-малко жертви на пътищата, повече мерки за пътна безопасност, двойни мантинели за пътуващите на мотор, особено по главните пътища, и все повече такъв тип обезопасителни мерки. Председателят на Агенция "Пътна инфраструктура" Лазар Лазаров добави, че целта е да бъде повишени вниманието на водачите, особено в близост до училища: Ще се прави анализ на ПТП-тата с голяма честота, така че да се заостри вниманието на съответните водачи, говорим за големите превозни средства - след като има такъв знак и е настъпило такова ПТП, каква ще е отговорността на водача. Искаме да заострим вниманието и на самите преминаващи по пешеходните пътеки, имайки предвид, че това са основно деца.