21.05.2018

Какво представлява Григорианският календар

Днес Google отбелязват подобаващо въвеждането в употреба на Григорианския календар. Отделните държави имат различно мнение относно възприемането на този нов метод за измерване на времето и одобрението му отнема цели няколко века. Целият този процес изисква три столетия, като в България той е въведен със закон, гласуван от Народното събрание на 14 март 1916г. Причината от Google днес да насочат вниманието ни към Григорианския календар е свързан с датата 4 октомври, защото той започва да се употребява на днешната дата преди 434 години.    Папа Григорий ХIII е човека, на който е кръстен и със специална була от 24 февруари 1852г. го въвежда в употреба, правейки няколко корекции, които да направят календара по-прецизен. Неговият календар възприема годините, които са кратни на 100 като не високосни и това дава средна продължителност на една година от 365.2425 дни. Изключение се прави само за тези, които са кратни на 400, което означава, че на четири столетия се пропускат три високосни години. Това е слънчев календар, зависещ от периода на завъртането на Земята около Слънцето.    Този стандарт разделя годината на 365.2422 дни от 24 часа по 60 минути и съответно 60 секунди. Ключовата разлика между него и Юлианския календар е начина, по който се разпределят високосните години. Първоначално Григорианския календар не се възприема във всички европейски страни, но с течение на времето той се утвърждава като основен начин за измерване на дните, седмиците и месеците. Учените напомнят, че той е малко по-дълъг от реалното време за обикаляне на Земята около Слънцето и изчислява 365.2425 дни вместо 365.2422 дни, което означава, че при 3000-та година ще е необходимо да добавим още един ден.    Вижте пет полезни Google приложения, които си заслужава да пробвате

Още

Горещи