27.10.2016

26 години по-късно – разликите остават

Западногерманците продължават да печелят значително повече