23.10.2016

Плевнелиев чака да оценят мандата му след време

В историята не се влизало по поръчка, а той стоял настрани от политическите битки