22.05.2018

Textify 1.4.1

Textify е съвсем малка по размери програма, която дава възможност за копиране на практически всякакъв текст, от места, от които се счита, че не може да се копира с обикновени средства - диалогови прозорци, менюта, панели със софтуерни инструменти и други. В Textify се използват горещи клавиши, чрез ...

Още

Горещи