26.10.2016

Камбаните ще бият празнично! За прослава на... премиера!

Звънът ще ехти в цяла Пловдивска епархия по искане на Дядо Николай