21.10.2016

Технологиите, които ще променят спорта

Пряко във Фейсбук, виртуална реалност и умни стадиони