28.10.2016

Три сурови истини за любовта

Това чувство невинаги е толкова възвишено и идеално