29.10.2016

Бизнесът иска забрана на сливането на почивните дни

Забрана на възможността правителството да дава почивни дни извън официалните празници, например за да слее почивката с уикенда поискаха национално представителните работодателски организации в писмо до председателите на две парламентарни комисии. Подателите са АИКБ,