23.10.2016

В почти всяко българско село – незаконно сметище

Санкцията за кметовете, които не ги почистват, е 2 000 лева