17.12.2017

Енергоремонт Холдинг регистрира дъщерно дружество в Москва

Холдингът е едноличен собственик на капитала на новото дружество

Още

Горещи