28.10.2016

ВМЗ плаща обучението на 64 служители

  64 работници и служители от ВМЗ - Сопот станаха студенти в пловдивския филиал на Техническия университет- София по специалностите "Машиностроене и уредостроене" и "Машиностроителна техника и технологии", пише БГНЕС. Те ще бъдат обучавани за степен бакалавър, таксите за първия семестър са им изцяло поети от предприятието. По-нататък ВМЗ ще заплаща таксите само на отличниците, студентите с по-нисък успех ще бъдат наполовина или на две трети подпомагани. Транспортът до университета също е за сметка на дружеството. Двете институции си сътрудничат и при подготовката на магистрати по двете специалности, и тук има същите преференциални условия. 

Още

Вдигат минималната работна заплата във ВМЗ-Сопот, търсят специалисти

През последната година във ВМЗ-Сопот на работа са постъпили 1400 работници, като половината от тях са младежи от 20 до 30-годишна възраст. Това съобщи в интервю за Дарик зам.-изпълнителният директор по човешките ресурси в предприятието Иванка Вълева. Дружеството предлага възможност за реализиране на стажантски програми както за студенти първи и втори курс, така и за ученици, ненавършили 18 години. Недостиг на кадри има и със средно, и с висше образование. Ръководството търси да назначи фрезисти, стругари, настройчици, технолози и конструктори. ...

Работници и служители от "ВМЗ" ЕАД започнаха обучение в Пловдивския филиал на ТУ

64 работници и служители от "ВМЗ" ЕАД започнаха обучение в Пловдивския филиал на Технически университет по специалностите "Машиностроене и уредостроене" и "Машиностроителна техника и технологии". За подготовката на бъдещите бакалаври - конструктори и технолози, предприятието е заплатило на 100% таксата за обучение за първия семестър на настоящата учебна година.                                                                                                                                      За втория семестър и за всяка следваща година от обучението на своите служители "ВМЗ" ще поема таксите в зависимост от успеха им,  поясни изпълнителният директор на оръжейното предприятие Иван Гецов. При успех до 4.50 дружеството ще плаща 50% от таксата, над него - 70%, а ако студентът има успех над 5.50 - цялата сума. Транспортът  също е за сметка на предприятието.  Ръководството на "ВМЗ" отчита като успешна първата по рода си кампания за обучение на необходимия квалифициран персонал с висше техническо образование, подчерта още Иван Гецов. По думите му процесът на взаимодействие с филиала на  ТУ в Пловдив ще продължи и с подготовката  на служители-бакалаври, заявили желание да придобият магистърска степен в същите специалности и при същите преференциални условия. Техният курс на обучение  започва на 17 октомври .

Министър Лукарски откри нова галванична линия във ВМЗ-Сопот

5 пъти ще се увеличи производственият процес за обработка на механични детайли във ВМЗ - Сопот,  след закупуването на новата галванична линия и два робота.  Увеличаването на договорите на оръжейния завод налагат инвестиции в модернизацията му, каза при откриването на новите производствени мощности министърът на икономиката Божидар Лукарски. В момента във ВМЗ се търсят и 200 инженери. Сключените до момента договори за военна продукция на ВМЗ обезпечават работата на предприятието до края на 2018 г. Погасени са над 22 милиона стари задължения, само през тази година са разкрити близо 1 200 нови работни места. Значително са се увеличили и възнагражденията на работниците и служителите, подчерта министър Божидар Лукарски. По думите му, приходите на дружеството вече позволяват ВМЗ да работи и за постигане на модерно и високотехнологично производство. По повод информациите, че терористични групировки в Сирия и Ирак ползват българско оръжие министър Лукарски заяви: Ние изнасяме само за крайни дестинации, а ендюзерите са за дестинации, които са разрешени от международните организации. Това, че има недобросъвестни или по различни начини попадат, аз не мога да кажа по какви, това трябва службите да се произнесат, и то не само българските, попадат в недобросъвестни ръце, било то крайна Сирийска опозиция, умерена или т.н. , не е вина нито на министерството на икономиката, нито на българската държава.

ВМЗ - Сопот, откри нова линия за обработка на детайли

ВМЗ - Сопот, откри нова галванична линия, която се очаква да увеличи петкратно производствения капацитет за обработка на механични детайли, съобщиха от Министерството на икономиката. Оръжейната компания е обявила още веднъж и финансовите си резултати за първите шест месеца - печалба от 70.3 млн. лв., докато за същия период миналата година беше на загуба от 1.2 млн. лв. Добри впечатления Според министъра на икономиката Божидар Лукарски, който е присъствал на...

Новата галванична линия във ВМЗ-Сопот е крачка към високотехнологично производство

  Инвестицията в нова галванична линия във ВМЗ-Сопот е поредна сериозна крачка към постигането на модерно и високотехнологично производство в оръжейницата, съобщи БГНЕС. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски по време на официалното откриване на нова галванична линия в Механичен цех на ВМЗ-Сопот, съобщиха от МИ. Според министъра „това ще позволи на предприятието не само да задържи силните си позиции на международните пазари, но и да се наложи като лидер в производството на боеприпаси. Новото съоръжение повишава производствения капацитет за обработка на механични детайли 5 пъти”. По думи на министъра през последната година ръководството и екипът на ВМЗ-Сопот работят упорито и постиженията им затвърждават тенденцията за динамично и стабилно развитие на оръжейницата. Лукарски припомни, че ВМЗ се е справило успешно с трудностите, възникнали след миналогодишния инцидент на площадката в Иганово и не само е компенсирало забавянето в изпълнението на сключените договори, но е сключило и нови такива, обезпечаващи работата му за две години напред. Според Лукарски тези договори поставят сериозни предизвикателства по отношение на производствения капацитет на предприятието и възможността за изпълнението им, но това не спира усилената работа на екипа и е едва началото на един по-амбициозен план за развитие. Лукарски изтъкна още постигнатите от ръководството на ВМЗ резултати, които намират видимо изражение в значително подобреното му финансово състояние, нови работни места, по-добро възнаграждение и въвеждането на система за допълнително материално стимулиране за работниците и служителите на държавната оръжейница. От поемане на управлението от настоящия изпълнителен директор инж. Иван Гецов и новия Съвет на директорите ВМЗ е погасило над 22 млн. лв. задължения. В същото време са назначени над 1200 нови работници и служители, а оръжейницата продължава да изпитва глад за кадри. За да може да обезпечи нуждите си от технически персонал, тази година ВМЗ е договорило разкриване на паралелки с профил металообработване в техникумите в Карлово и Сопот, но интерес от страна на учениците по думите на министър Лукарски няма. „Заплатите и условията за труд във ВМЗ са добри, има и бъдеще“, посочи още той, като призова родителите и учениците от региона да избират специалности, за които има търсене на пазара на труд. Именно такъв е случаят с ВМЗ, където работната ръка не успява да обезпечи динамичното развитие на предприятието и увеличаващите се поръчки. Приходите от продажби на предприятието са нараснали многократно - от близо 38 млн. лв. за първото полугодие на 2015 г. до над 172 млн. лв. за първото шестмесечие на 2016 г. Нетната печалба на предприятието към средата на тази година пък е 70,3 млн. лв. спрямо загуба от почти 1,2 млн. лв. за същия период на 2015 г. Изпълнителният директор на ВМЗ инж. Гецов заяви, че с инвестицията в новата галванична линия планираната месечна обработка на завода през първия месец се очаква да достигне половин милион детайла, а до края на 2016 г. – да достигне капацитет от един милион заготовки месечно. „Това ще доведе до по-уверено посрещане на 2017 г., по-мащабно производство и повишено качество“, допълни той. 

Печалбата на ВМЗ за полугодието е 70 млн. лева

Приходите от продажби са нараснали до 172 млн. лв. за първото шестмесечие