26.05.2018

ВМЗ плаща обучението на 64 служители

  64 работници и служители от ВМЗ - Сопот станаха студенти в пловдивския филиал на Техническия университет- София по специалностите "Машиностроене и уредостроене" и "Машиностроителна техника и технологии", пише БГНЕС. Те ще бъдат обучавани за степен бакалавър, таксите за първия семестър са им изцяло поети от предприятието. По-нататък ВМЗ ще заплаща таксите само на отличниците, студентите с по-нисък успех ще бъдат наполовина или на две трети подпомагани. Транспортът до университета също е за сметка на дружеството. Двете институции си сътрудничат и при подготовката на магистрати по двете специалности, и тук има същите преференциални условия. 

Още

Горещи