22.10.2016

Евроинс намалява дела си в Делта Кредит АДСИЦ

Застрахователното дружество е стопило дяловото си участие в капитала от 19,49% на 9,87%, но Евроинс Румъния увеличава дела си от 34,43% на 44,05%

Още

БАКР присъди кредитни рейтинги на Етропал, Синтетика и Делта кредит АДСИЦ*

Етрополската компания получава дългосрочен кредитен рейтинг от ВВ+, а нейният мажоритарен собственик и Делта кредит - от ВВВ-

Делта кредит АДСИЦ е напът да разпредели осми пореден дивидент

Съветът на директорите предлага брутен дивидент от 0,0113 лв. на акция от печалбата за 2015 г.