24.05.2018

Евроинс намалява дела си в Делта Кредит АДСИЦ

Застрахователното дружество е стопило дяловото си участие в капитала от 19,49% на 9,87%, но Евроинс Румъния увеличава дела си от 34,43% на 44,05%

Още

Горещи