26.10.2016

За неспокойния дух на откривателя и оцеляването в бизнеса с малък начален капитал

Изграждането на фундаментите на компанията е ключ към успеха на стартъп компаниите, вярва професор Вал Маринов