28.10.2016

Хасковски адвокат - на съд за заплаха към журналист

„Ще се лее кръв, ще троша ръце и крака!”, заканил се Михайлов