26.10.2016

20 г. след атентата: Поглед отвъд лявото и дясното в „Андрей Луканов. Без предразсъдъци”

20 години след убийството на Андрей Луканов неговите наследници, с помощта на социолога Кънчо Стойчев, разрешават да се публикуват изказвания на...