27.05.2018

Болестите, свързани с храненето, говорят за липса на връзка с природата

Топли ястия и жълто-оранжеви зеленчуци ни зареждат с енергия през есента Болестта е своеобразен „затвор“, в който влизаме сами поради продължително неспазване на природните закони. И на тези, свързани с храненето, и с нашия биологичен часовник, както и погазване на законите на душата. Живот с разпиляни и неподредени емоции, с неправилно,

Още

Горещи