24.05.2018

Подобряват качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа

За да се подобри качеството на живот на хората с увреждания в община Тунджа, общината предоставя услуги в домашна среда по проект, финансиран по операция за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот". Неговото изпълнение е започнало още през ноември 2015 година и е със срок 22 месеца, като през 18 от тях се предоставят услуги в домашна среда. Стойността на проекта е 499 964,12 лв. Проектът надгражда и разширява добрия опит в предоставянето на почасови услуги в домашна среда, който вече общината има в предоставянето...

Още

Горещи