26.10.2016

Млад мъж с рядък вид рак се нуждае от помощта ни

Калоян е диагностициран с рядкото заболяване Сарком на Юинг