25.10.2016

За английските лъвове и българските плъхове

Това, което се случи с Големия Сам, няма как да го видим у нас