28.05.2018

Кметът се срещна със съдии от шест държави

Днес, в Заседателна зала на Община Русе кметът Пламен Стоилов се срещна със съдии от 6 държави, които са в Русе по Програма за обмен на съдии от Европейския съюз. Сред представителите на Общината бяха още Соня Станчева, директор Дирекция „Правни дейности“ и Асен Станчев, началник Отдел „Правно-нормативно обслужване“. Стоилов заяви, че е щастлив да се срещне с магистратите, защото те изпълняват изключително важна роля по отношение на сигурността и стабилността на една държава, нейният авторитет и влияние, след което продължи да отговаря на въпро...

Още

Горещи