14.12.2017

НАСА засне ефектни газови изригвания в слънчевата хромосфера

Т. нар. протуберанси са относително студени и плътни плазмени образувания в горещата и силно разредена слънчева корона

Още

Горещи