27.10.2016

Софарма имоти АДСИЦ приключи успешно увеличението на капитала си

Компанията записа над 1,16 млн. нови акции на емисионна стойност 5,49 млн. лв.

Още

ФНИБ АДСИЦ получи разрешение за ползване на новата си офис сграда

Към настоящия момент за новата сграда има три подписани договора за наем с обща площ около 7,221 кв.м.

Адванс Терафонд АДСИЦ е придобил 1075 дка през септември при средно 875 лв./дка

Продадени са 168 дка, с което реализираните декари от началото на годината са 6 539

ФНИБ АДСИЦ отдаде още 4% от сградата си на Камбаните

Наемател на заведението за хранене е Виктория ЖИ 2011 ЕООД

Евроинс намалява дела си в Делта Кредит АДСИЦ

Застрахователното дружество е стопило дяловото си участие в капитала от 19,49% на 9,87%, но Евроинс Румъния увеличава дела си от 34,43% на 44,05%

КФН потвърди проспекта за увеличението на капитала на Рой Пропърти Фънд АДСИЦ

Софийската компания възнамерява да увеличи капитала си от текущите 616 250 лв. на 6 162 500 лв. чрез издаване на нови 5 546 250 акции