11.12.2017

Нагласите в производствения сектор в Япония остават в застой

Големите компании не виждат подобрение в бизнес климата, но не виждат и влошаване

Още

Горещи