23.06.2018

Легендата е жива – 48 години от създаването на рубрика „Атлас”

Предаването е посветено на легендата „Атлас” – една от най-популярните рубрики на Българската национална телевизия и по този повод ми гостуваха режисьорът Николай Йотов и медийният специалист доцент, доктор Иво Драганов, преподавател в НАТФИЗ и НБУ. По-възрастните слушатели със сигурност си спомнят, но за по-младите ще кажа, че познатият и до днес музикален сигнал на рубриката излита в ефира за първи път на 6 октомври 1968 година и възвестява стремежа на онези, които го правят, да откриват нови пътеки към познанието, към неизвестното. Основател на емблематичната програма е географът професор Тянко Йорданов. Днешното предаване възкресява и спомена за него. Наречена основателно с ласкавото название „Прозорец към света” рубриката бързо печели популярност, защото се придържа към няколко твърдо отстоявани принципа: значими теми, интересни гости, високо качество на предлаганите предавания, липса на снобизъм и маниерност, приспособяване към нарастващите изисквания  на аудиторията. И още – знания, поднасяни интересно, без дидактика. Както и култура – на езика и изразните средства. Легендата е жива и до днес в паметта на много зрители и най-важното – нейната тематика събужда желание у българите да тръгнат на път. И гостите в студиото, а и обажданията на слушателите потвърдиха това. Мнозина са ми казвали, че именно видяното в „Атлас” ги е убедило, че няма нищо по-хубаво на този свят от опознаването му, както и от докосването до други култури. Сигурен съм, че така мислите и вие.

Още

Горещи