28.05.2018

30 учители по английски език повишиха квалификацията си

Община Бургас се старае при възможност винаги да помага на своите учители за повишаване на тяхната квалификация. В тази връзка през уикенда се проведе обучителен семинар за преподаватели по английски език. В него се включиха 30 души. Лектори бяха авторите на програмната система за първи клас с ръководител г-жа Даниела Северинова. Учителите получиха методически насоки при работа с учебника и допълнителните дидактични материали, насоки за изготвяне на учебната документация. Те взеха участие и в практически упражнения. Изучаването на английски ста...

Още

Горещи