29.10.2016

Иран предлага пълно освобождаване от данъци на инвеститори в хотели

Всички дейности, свързани с туристическия сектор, ще бъдат освободени от данъци за период от 5 до 13 години