23.05.2018

Съветниците одобриха маломерни и слети паралелки

Общински съвет Сливен одобри за учебната 2016/2017 година паралелките с брой ученици под установения минимум. В ППГПЗЕ „Захари Стоянов" Сливен остава една паралелка 8 клас с 15 ученици, вечерната паралелка в Първо Средно училище „Хаджи Мина Пашов" една паралелка XI клас под установения минимум и три паралелки в Пето Средно училище „Пейо Яворов" в Сливен. Маломерните паралелки в община Сливен са 20, като по 4 са в Защитените училища в селата Бяла и Стара река. Слетите паралелки са 12.  ...

Още

Горещи