24.05.2018

Община Котел с информация за инвестиционно предложение

Обществен достъп до Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение осигурява община Котел. Предложението за изграждане на птицеферма за отглеждане на кокошки носачки и административна сграда в село Ябланово. Информацията за преценяване необходимостта от ОВОС всички заинтересовани физически и юридически лица, могат да получат до 10 октомври всеки работен ден от 8.00 ч. - 12.00 ч. и от 13.00 ч. - 17.00 ч. В общината на интернет сайта на Община Котел http://www.kotel.bg/  ...

Още

Горещи