28.05.2018

Проф. Анастас Герджиков: Кандидат-студентите намаляха двойно

Открива се новата академична година в Софийския университет "Св.Климент Охридски". Прагът на най-старото висше училище ще прекрачат над 4 400 първокурсници. Академичният съвет на университета ще поднесе цветя пред паметниците на Евлоги и Христо Георгиеви, след което ректорът проф. Анастас Герджиков ще открие академичната година в аулата на университета. Пред "Хоризонт" професор Герджиков призна, че к андидат-студентите през последните години са намалели двойно, а проблемът пред ректорите е, че системата за прием не правилна и се опира единствено върху броя на студентите: Ние се справяме в университета с това, че се опитваме да предлагаме висококачествено обучение и това се доказва от мястото ни в националната рейтингова система и в двете международни класации, които бяха обявени през последните седмици. И, разбира се, се опитваме да оптимизираме обучението, да въведем нови специалности.

Още

Горещи