24.10.2016

Софийският университет открива академичната година

На церемонията студентите-първокурсници ще получат студентските си книжки от ректора