24.10.2016

Още

Столична община обяви търг за ремонт на мостове

Рехабилитацията на съоръженията ще струва 2,2 млн. лв. без ДДС

НПО-та настояват за обществени обсъждания по проектите на Столична община

Столична община реализира проектите си без адекватни обществени обсъждания. Онлайн допитванията, които от "Московска 33" правят, не могат да бъдат представителни. Около тези твърдения се обединиха неправителствени организации, които настояват за ефективно използване на Наредбата за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания. Според представители на граждански сдружения, проектните предложения на общината трябва да се публикуват на сайта на институцията или в печатни медии. Наредбата за реда и начина на провеждане на обществените о...

НПО представят проект за Наредба за провеждането на обществени обсъждания в Столична община

Инициативна група от неправителствени организации и граждани ще представи проектопредложение за нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на територията на Столична община. Радостина Петрова от „Велоеволюция“ – един от участниците в тази група, коментира за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“: Причината за всички протести е, че няма диалог. Начинът, по който се обсъжда как да изглежда градската ни среда се  е превърнал отдавна в нещо като говорилня, която трудно се управлява. Трудно се разбира как точно се отразява мнението на гражданите във вземането на решения. Смятаме че именно редът на тези обществени обсъждания трябва да бъде променен, за да са ефективни. Основното искане е за по-подробен регламент, който да улесни администрацията в обсъжданията, допълни тя. За представянето са изпратени покани до Общинския съвет, администрацията, Главния архитект и екипа му, допълни Петрова.

НПО-та представят проект за нова Наредба за провеждането на обществени обсъждания в Столична община

Инициативна група от неправителствени организации и граждани ще представи проектопредложение за нова Наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания на територията на Столична община. Радостина Петрова от „Велоеволюция“ – един от участниците в тази група, коментира за предаването „Преди всички“ по „Хоризонт“: Причината за всички протести е, че няма диалог. Начинът, по който се обсъжда как да изглежда градската ни среда се  е превърнал отдавна в нещо като говорилня, която трудно се управлява. Трудно се разбира как точно се отразява мнението на гражданите във вземането на решения. Смятаме че именно редът на тези обществени обсъждания трябва да бъде променен, за да са ефективни. Основното искане е за по-подробен  регламент, който да улесни администрацията в обсъжданията, допълни тя. За представянето са изпратени са покани до Общинския съвет, администрацията, Главния архитект и екипа му, допълни Петрова.

Столичната библиотека на 88 години

Днес Столична библиотека празнува 88 години. Библиотеката на София е създадена през 1928 г. и е най-голямата публична библиотека в страната, с близо 40 хил. читатели. Тя разполага с 3 филиала в София - „Люлин", „Сердика" и „Студентски град" и с фонд над 1 милион тома, от тях - 200 хиляди на чужди езици. Политиката на Столична библиотека е насочена към дигитализация на книжовното ни наследство и разширяване на достъпа до информационните ресурси чрез глобалната мрежа, създаване на атрактивни арт пространства за привличане нови читателски публики ...