22.10.2016

България заплашена със съд заради мръсни почви и вода

ЕК даде на страната ни два месеца да разреши проблемите