27.05.2018

Силен сигнал за защита на обществения интерес

Административният договор е материалноправен инструмент за регламентиране на специфичните отношения. На 08.09.2016 г. окончателно бяха приети промените в Административнопроцесуалния кодекс, с които за първи път в българското право се въвежда правната фигура на "административния договор". С приемането на тази съществена за българското административно право правна уредба България дава ясен сигнал, че уреждането на обществените отношения, свързани с реализирането на значими проекти с голям...

Още

Горещи