22.05.2018

Вечерни новини: 2 октомври

2.7% са намалели цените на производител през август в сравнение с година по-рано, показват данните на националната статистика. Най-съществен е спадът в добивната промишленост, където цените са се понижили с 9.1%. На месечна база общият индекс на цените на производител също намаляват с 0.3%.Компаниите и други възложители вече ще могат да подават заявления, свързани с оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО), по електронен път. Услугите са достъпни на...

Още

Горещи