26.10.2016

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. по "Конкурентоспособност" през 2017 г.

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става ясно от индикативната годишна работна програма за 2017 г., която беше публикувана за обществено обсъждане в петък. Половината от предвидените процедури са чрез директно предоставяне, т.е. по тях...

Още

Нивото на конкурентоспособност във Формула Е се вдигна, сподели Ди Граси

Лукас ди Граси стана трети в първия сезон на Формула Е, втория през следващия - въпросът е ще успее ли да вземе титлата при третия си опит. Бразилският пилот има най-много подиуми от всички досега в п...

Компании ще имат достъп до 220 млн. лв. през 2017 г. по "Конкурентоспособност"

Фокусът догодина ще бъде не върху енергийната, а върху ресурсната ефективност в малки и средни преработвателни предприятия.Близо 280 млн. лв. (141.3 млн. евро) ще бъдат разпределени през следващата година под формата на субсидии по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Това става ясно от индикативната годишна работна програма за 2017 г., която беше публикувана за обществено обсъждане в петък. Половината от предвидените процедури са чрез директно предоставяне, т.е. по тях...

Състоянието на съдебната система продължава да тежи на конкурентоспособността на България

България е на 50-о място в света по конкурентоспособност, показва годишната класация, изготвяна от Световния икономически форум в Давос за 2016-2017. Тя се придвижва с четири места нагоре. Това е и най-доброто й представяне за последните пет години. В предишните четири издания на класацията обаче изследваните икономики са повече от този път, когато са 138. От данните се вижда, че състоянието на съдебната система, работата на институциите и борбата с престъпността продължават да са...

България е 50-а сред 138 държави по конкурентоспособност

Годишните данни на Световния икономически форум показват, че през 2016-а страната ни се придвижва с четири позиции напред - от 54 до 50 място, по отношение на конкурентоспособността сред 138 държави, включени в изследването. Основен партньор на форума при събиране, обработка и представяне на данните за България е Центърът за икономическо развитие. От 2011 година страната се придвижва от 74 до 50 място. България изпреварва редица страни от Евросъюза - Словения, Румъния, Словакия, Унгария и Хърватска. От държавите, които се присъединиха към ЕС през 2004 година, по традиция най-добре се представя Естония, а непосредствено след нея е Чехия. В световен мащаб най-конкурентоспособни остават Швейцария, Сингапур и САЩ. Глобалният индекс за конкурентоспособност се формира на базата на 12 фактора, които обхващат цялостното икономическо и социално развитие на страните. Факторите, които влияят в най-голяма степен за доброто позициониране на България коментира Мира Прохазка, директор на Центъра за икономическо развитие: Технологичната готовност, макроикономическата стабилност, ситуацията на пазара на труда, степента на развитие на бизнеса и промените в иновативността на бизнеса. За съжаление, традиционно България отстъпва в класацията поради незадоволителното състояние на институциите и по него страната заема едва 97 място от 138 страни, макар че има някои малки позитивни промени. Тук е мястото да отбележим, че дори и факторите, които влияят положително на позиционирането на България, когато се слезе на по-ниско ниво на детайлизация и конкретизация на показателите и факторите, се забелязват също и негативни тенденции. По всички фактори има още какво да се желае и да се работи чрез прилагането на целенасочени политики. Най-негативните оценки са групирани във фактора състояние на институциите: Няма да изненадаме никого, ако кажем, че най-тежка негативна оценка е за съдебната система и недостатъчната й независимост и по този показател България заема едва 110 място. След това бизнесът оценява като недостатъчно прозрачна правителствената политика - 111 място, и сериозният проблем с корупцията. Категорично бизнесът я поставя на първо място сред пречките за развитие на бизнеса. Тук България е поставена на 87 място и престъпността - много тежка оценка - 118 позиция. Има проблеми с недостатъчната квалификация на работната ръка, неефективната инфраструктура и недостатъчно добре развитата, затруднения достъп до финансиране и тежките тромави процедури за получаване на банков кредит заради високите обезпечения и също, бизнесът е крайно недоволен от недостатъчно ефективната държавна администрация.

България и конкурентоспособността - малко по-добре, но с още предизвикателства

Според редовния доклад на Световния икономически форум - Давос страната ни преминава от 54-то на 50-то място сред 138 държави

Гръцките хотелиери се оплакват от загуба на конкурентоспособност

Растящите данъци и липсата на стабилна данъчна политика пречат на развитието на туризма, според анализ