21.10.2016

Британският бизнес очаква да приключи годината с подем

Конфедерацията на британската индустрия обаче отправя предупреждение относно по-дългосрочните перспективи