28.10.2016

Що е онлайн свалка и има ли почва (межд)У нас?

Що е онлайн свалка и има ли почва (межд)У нас?